Chính sách

́ ́ SỈ ̉ ..

 ̂ ́ ̉ ̂ ́ ̉

* Lấy sỉ lần đầu: ít nhất 10 cái/lần ( có thể lấy nhiều mẫu), 1 mẫu đủ size đủ màu

* Lấy sỉ lần sau: Ít nhất 5 cái/bill, 1 mẫu đủ size hoặc màu 

* Hàng đã lấy không đổi mẫu, size Khách lấy số lượng nhiều được giảm giá: 

* SL 5-9c/mẫu giảm 5k/sp 

* Sl 10-19c/mẫu giảm 10k/sp 

* Sl 20c trở lên giảm 15k-20k tùy mẫu Mẫu mới ra liên tục theo trend. 

Cam kết không bán lẻ.

Mẫu C.O.P thiết kế và sản xuất giá tận gốc. 

Hình ảnh thuộc sở hữu C.O.P đầu tư mẫu sịn khách bán hàng. 

Khách sỉ được nhận hình ảnh và video sản phẩm bán hàng. 

Hàng lỗi kỹ thuật may hoặc lỗi vải đổi trả tối đa 7 ngày.